தேசிய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனத்தில் வேலை!

NIRDPR Recruitment 2023

National Institute of Rural Development and Panchayati Raj Recruitment 2023 NIRDPR – National Institute of Rural Development and Panchayati Raj பதவியின் பெயர் Assistant Editor காலிப் பணியிடம் பதவியின் பெயர் காலிப் பணியிடம் Assistant Editor 01 மொத்தம் 01 சம்பளம் Rs.50,000/- கல்வித் தகுதி Degree பணியிடம் இந்தியா முழுவதும் வேலை விண்ணப்ப கட்டணம் General/OBC/EWS – Rs.300/- SC/ST/PWD – கட்டணம் கிடையாது வயது வரம்பு … Read more

தேசிய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனத்தில் வேலை!

NIRDPR Recruitment 2023

National Institute of Rural Development and Panchayati Raj Recruitment 2023 NIRDPR – National Institute of Rural Development and Panchayati Raj பதவியின் பெயர் Young Fellow காலிப் பணியிடம் பதவியின் பெயர் காலிப் பணியிடம் Young Fellow 141 மொத்தம் 141 சம்பளம் Rs. 35,000/- கல்வித் தகுதி Master degree, Post Graduate பணியிடம் இந்தியா முழுவதும் வேலை விண்ணப்ப கட்டணம் General/OBC/EWS – Rs.300/- SC/ST/PWD – … Read more

தேசிய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனத்தில் வேலை!

NIRDPR Recruitment 2023

National Institute of Rural Development and Panchayati Raj Recruitment 2023 NIRDPR – National Institute of Rural Development and Panchayati Raj பதவியின் பெயர் & காலிப் பணியிடம் பதவியின் பெயர் காலிப் பணியிடம் Young Professional (Agriculture) 01 Junior Engineer (Electrical) 01 Technical Associate 01 Consultant 02 Project Training Manager 06 Project Assistant 01 Instructional Designer 01 Video Editor 01 … Read more

தேசிய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனத்தில் வேலை!

NIRDPR Recruitment 2023

National Institute of Rural Development and Panchayati Raj Recruitment 2022 NIRDPR – National Institute of Rural Development and Panchayati Raj பதவியின் பெயர் Senior Consultant (Capacity Building & Training) Senior Consultant (Research & Documentation) Project Training Manager Project Associate (MIS) காலிப் பணியிடம் பதவி காலியிடம் Senior Consultant (Capacity Building & Training) 01 Senior Consultant (Research & Documentation) … Read more