போஸ்ட் ஆபீஸில் 12828 காலியிடங்கள் அறிவிப்பு! பத்தாம் வகுப்பு மார்க் வைத்து வேலை

Post Office Recruitment 2023

தமிழ்நாடு போஸ்ட் ஆபீஸ் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: போஸ்ட் ஆபீஸ் வகை: அரசு வேலை பணி: Branch Post Master (BPM) Assistant Branch Post Master (ABPM/ Dak Sevak) காலியிடங்கள்: பதவி காலியிடம் BPM 12828 ABPM/ Dak Sevak மொத்தம் 12828 சம்பளம்: பதவி சம்பளம் BPM Rs. 12,000 – 29,380/- ABPM/ Dak Sevak Rs. 10,000 – 24,470/- … Read more

தமிழ்நாடு போஸ்ட் ஆபீஸில் 3167 காலியிடங்கள் அறிவிப்பு! பத்தாம் வகுப்பு மார்க் வைத்து வேலை

Tamilnadu Post Office

தமிழ்நாடு போஸ்ட் ஆபீஸ் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: தமிழ்நாடு போஸ்ட் ஆபீஸ் வகை: தமிழக அரசு வேலை பணி: Branch Post Master (BPM) Assistant Branch Post Master (ABPM/ Dak Sevak) காலியிடங்கள்: பதவி காலியிடம் BPM 3167 ABPM/ Dak Sevak மொத்தம் 3167 சம்பளம்: பதவி சம்பளம் BPM Rs. 12,000 – 29,380/- ABPM/ Dak Sevak Rs. 10,000 … Read more