தமிழ்நாடு மாநில சட்ட சேவைகள் ஆணையத்தில் வேலை!

TNSLSA

தமிழ்நாடு மாநில சட்ட சேவைகள் ஆணையத்தில் வேலை! TNSLSA காலியாக உள்ள கீழ்கண்ட பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து தபால் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: Tamil Nadu State Legal Services Authority (TNSLSA) வகை: தமிழக அரசு வேலை பணி: Chief Legal Aid Defence Counsel Deputy Chief Legal Aid Defence Counsel Assistant Legal Aid Defence Counsel காலியிடங்கள்: பதவி காலியிடங்கள் Chief Legal Aid Defence Counsel … Read more