மதுரை காசநோய்க்கான தேசிய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலை!

NIRT

NIRT- காசநோய்க்கான தேசிய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் காலியாக உள்ள கீழ்கண்ட காலிப்பணியிடங்களை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: NIRT-National Institute for Research in Tuberculosis வகை: தமிழக அரசு வேலை பணி: Junior Medical Officer Technician II (Health Assistant) Project Technician II (Field Assistant) காலியிடங்கள்: பதவி காலியிடம் Junior Medical Officer 01 Technician II (Health Assistant) 02 Project Technician II (Field … Read more