மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு!

மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் வேலை

மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: மாவட்ட சுகாதார சங்கம் வகை: அரசு வேலை பணி: Multipurpose Hospital Worker Driver Cleaner காலியிடங்கள்: பதவி காலியிடம் Multipurpose Hospital Worker 02 Driver 01 Cleaner 01 மொத்தம் 04 சம்பளம்: பதவி சம்பளம் Multipurpose Hospital Worker Rs. 8,500 Driver Rs. 13,500 Cleaner Rs. 6,500 கல்வித் தகுதி: Multipurpose … Read more

12ம் வகுப்பு படித்திருந்தால் வேலை! 12th Pass Government Jobs

10ம் வகுப்பு படித்திருந்தால் வேலை

மாவட்ட சுகாதார சங்கம் தேசிய காசநோய் ஒழிப்பு திட்டம் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: மாவட்ட சுகாதார சங்கம் – தேசிய காசநோய் ஒழிப்பு திட்டம் வகை: தமிழக அரசு வேலை பணி: உதவி மருத்துவர் முதுநிலை காசநோய் ஆய்வக மேற்பார்வையாளர் காசநோய் ஆய்வக நுட்புணர் காசநோய் சுகாதார பார்வையாளர் ஓட்டுநர் காலியிடங்கள்: பதவி காலியிடம் உதவி மருத்துவர் 01 முதுநிலை காசநோய் ஆய்வக மேற்பார்வையாளர் 01 காசநோய் ஆய்வக … Read more

புதுக்கோட்டை மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் வேலை!

DHS

DHS புதுக்கோட்டை மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட காலிப்பணியிடங்களை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: மாவட்ட சுகாதார சங்கம் (District Health Society) வகை: அரசு வேலை பணி: Quality Manager காலியிடங்கள்: பதவி காலியிடம் Quality Manager 01 மொத்தம் 01 சம்பளம்: பதவி சம்பளம் Quality Manager Rs.60,000 கல்வித் தகுதி: Master’s degree வயது வரம்பு: குறைந்தபட்ச வயது – 18 years அதிகபட்ச வயது … Read more

மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு! Health Inspector, Office Assistant, Urban Health Manager

DHS

மாவட்ட சுகாதார சங்கம் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட காலிப்பணியிடங்களை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: மாவட்ட சுகாதார சங்கம் (District Health Society – DHS) வகை: தமிழக அரசு வேலை பணி: Medical Officer Quality Manager Urban Health Manager Health Inspector Dental Assistant LMHC Attender MMU Attender MMU Driver Supportive Staff Office Assistant Staff Nurse MLHP Ophthalmic Assistant காலியிடங்கள்: பதவி … Read more

திருப்பத்தூர் மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு!

மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு

மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட காலிப்பணியிடங்களை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: மாவட்ட சுகாதார சங்கம் (District Health Society – DHS) வகை: தமிழக அரசு வேலை பணி: Dental Doctor Early Interventionist and Special Educator and Special Worker காலியிடங்கள்: பதவி காலியிடம் Dental Doctor 01 Early Interventionist and Special Educator and Special Worker 01 மொத்தம் 02 சம்பளம்: … Read more

தஞ்சாவூர் மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு!

மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு

மாவட்ட சுகாதார சங்கம் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட காலிப்பணியிடங்களை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: மாவட்ட சுகாதார சங்கம் (District Health Society – DHS) வகை: தமிழக அரசு வேலை பணி: District Quality Consultant Dental Surgeon Dental Assistant Medical Officer MPHW Health Inspector Grade-II Support Staff காலியிடங்கள்: பதவி காலியிடம் District Quality Consultant 1 Dental Surgeon 3 Dental Assistant 3 … Read more

விருதுநகர் மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் வேலை! சம்பளம் – Rs.23000

விருதுநகர் மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் வேலை!

விருதுநகர் மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் காலியாக உள்ள Pharmacist, Audiologist and Speech Therapist, Physiotherapists, Radiographer பணியிடங்களை நிரப்ப தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. நிறுவனம்: மாவட்ட சுகாதார சங்கம் (District Health Society) பணி: Pharmacist Audiologist and Speech Therapist Physiotherapists Radiographer காலியிடங்கள்: பதவி காலியிடம் Pharmacist 01 Audiologist and Speech Therapist 02 Physiotherapists 02 Radiographer 01 மொத்தம் 06 சம்பளம்: பதவி சம்பளம் Pharmacist Rs. … Read more