12ம் வகுப்பு படித்திருந்தால் வேலை! 12th Pass Government Jobs

10ம் வகுப்பு படித்திருந்தால் வேலை

மாவட்ட சுகாதார சங்கம் தேசிய காசநோய் ஒழிப்பு திட்டம் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. நிறுவனம்: மாவட்ட சுகாதார சங்கம் – தேசிய காசநோய் ஒழிப்பு திட்டம் வகை: தமிழக அரசு வேலை பணி: உதவி மருத்துவர் முதுநிலை காசநோய் ஆய்வக மேற்பார்வையாளர் காசநோய் ஆய்வக நுட்புணர் காசநோய் சுகாதார பார்வையாளர் ஓட்டுநர் காலியிடங்கள்: பதவி காலியிடம் உதவி மருத்துவர் 01 முதுநிலை காசநோய் ஆய்வக மேற்பார்வையாளர் 01 காசநோய் ஆய்வக … Read more